de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur - Huiskamer2

‘’Orde, overzicht en betekenis
geven aan ruimten biedt
het brein houvast”.

 
– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur - Woonkamer

De Koning Creaties: interieur

Mensen met beschadigde hersenen hebben moeite met het begrijpen en kunnen plaatsen van de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat vraagt om een andere kijk naar de inrichting van de omgeving.  

De fysieke omgeving is niet één geheel, maar een ingewikkeld patroon van prikkels die ons via onze zintuigen bereiken. Het is dan ook belangrijk om een beeld krijgen van de omgeving als geheel.

De verschillende ruimten worden bekeken door de bril van de Hersenkunde – de werking van het brein en de relatie tussen omgeving en gedrag. De Koning Creaties past principes uit de neurowetenschappen toe in haar interieurontwerpen en adviezen. Iedere ruimte krijgt een eigen functie en betekenis.

Bij mensen met dementie is vaak sprake van waarnemingsstoornissen waardoor iets wat wij normaal vinden voor hen doodeng wordt. Het vermogen om situaties, vormen, gebruiksvoorwerpen te interpreteren, betekenis te geven ontbreekt. Diepte, vormen en kleuren zijn moeilijk te ”zien”.

deKoningCreatide Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur

De nieuwe kennis over de werking van beschadigde hersenen, stelt de adviseurs van De Koning Creaties in staat om de omgeving door andere ogen te bekijken. Gerichte adviezen over de indeling van de ruimten in zones, de routing, het lichtniveau, materialen, kleuren, meubilair enz. resulteren in een woonomgeving die optimaal aansluit bij de waarnemingsmogelijkheden van mensen met dementie.

Diepte, vormen en kleuren zijn vaak moeilijk te “zien”.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - ongunstige stoel

Een ongeschikte stoel

Voor velen een bekende stoel. Toch gaan mensen met dementie hier niet op zitten. Deze stoel is te abstract. De chromen poten worden niet waargenomen. De stoel lijkt te zweven in de ruimte.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - gunstige stoel

Voorbeeld van een geschikte stoel

Een stoel van alle tijden, Comfortabel en bekend.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur - Huiskamer2

‘’Orde, overzicht en betekenis
geven aan ruimten biedt
het brein houvast”.

– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur - Woonkamer

De Koning Creaties: interieur

Mensen met beschadigde hersenen hebben moeite met het begrijpen en kunnen plaatsen van de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat vraagt om een andere kijk naar de inrichting van de omgeving.  

De fysieke omgeving is niet één geheel, maar een ingewikkeld patroon van prikkels die ons via onze zintuigen bereiken. Het is dan ook belangrijk om een beeld krijgen van de omgeving als geheel.

De verschillende ruimten worden bekeken door de bril van de Hersenkunde – de werking van het brein en de relatie tussen omgeving en gedrag. De Koning Creaties past principes uit de neurowetenschappen toe in haar interieurontwerpen en adviezen. Iedere ruimte krijgt een eigen functie en betekenis.

Bij mensen met dementie is vaak sprake van waarnemingsstoornissen waardoor iets wat wij normaal vinden voor hen doodeng wordt. Het vermogen om situaties, vormen, gebruiksvoorwerpen te interpreteren, betekenis te geven ontbreekt. Diepte, vormen en kleuren zijn moeilijk te ”zien”.

deKoningCreatide Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur

De nieuwe kennis over de werking van beschadigde hersenen, stelt de adviseurs van De Koning Creaties in staat om de omgeving door andere ogen te bekijken. Gerichte adviezen over de indeling van de ruimten in zones, de routing, het lichtniveau, materialen, kleuren, meubilair enz. resulteren in een woonomgeving die optimaal aansluit bij de waarnemingsmogelijkheden van mensen met dementie.

Diepte, vormen en kleuren zijn vaak moeilijk te “zien”.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - ongunstige stoel

Een ongeschikte stoel

Voor velen een bekende stoel. Toch gaan mensen met dementie hier niet op zitten. Deze stoel is te abstract. De chromen poten worden niet waargenomen. De stoel lijkt te zweven in de ruimte.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - gunstige stoel

Voorbeeld van een geschikte stoel

Een stoel van alle tijden, Comfortabel en bekend.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur - Huiskamer2

‘’Orde, overzicht en betekenis geven aan ruimten biedt het brein houvast”.

– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur - Woonkamer

De Koning Creaties: interieur

Mensen met beschadigde hersenen hebben moeite met het begrijpen en kunnen plaatsen van de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat vraagt om een andere kijk naar de inrichting van de omgeving.  

De fysieke omgeving is niet één geheel, maar een ingewikkeld patroon van prikkels die ons via onze zintuigen bereiken. Het is dan ook belangrijk om een beeld krijgen van de omgeving als geheel.

De verschillende ruimten worden bekeken door de bril van de Hersenkunde – de werking van het brein en de relatie tussen omgeving en gedrag. De Koning Creaties past principes uit de neurowetenschappen toe in haar interieurontwerpen en adviezen. Iedere ruimte krijgt een eigen functie en betekenis.

Bij mensen met dementie is vaak sprake van waarnemingsstoornissen waardoor iets wat wij normaal vinden voor hen doodeng wordt. Het vermogen om situaties, vormen, gebruiksvoorwerpen te interpreteren, betekenis te geven ontbreekt. Diepte, vormen en kleuren zijn moeilijk te ”zien”.

deKoningCreatide Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Interieur

De nieuwe kennis over de werking van beschadigde hersenen, stelt de adviseurs van De Koning Creaties in staat om de omgeving door andere ogen te bekijken. Gerichte adviezen over de indeling van de ruimten in zones, de routing, het lichtniveau, materialen, kleuren, meubilair enz. resulteren in een woonomgeving die optimaal aansluit bij de waarnemingsmogelijkheden van mensen met dementie.

Diepte, vormen en kleuren zijn vaak moeilijk te “zien”.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - ongunstige stoel

Een ongeschikte stoel

Voor velen een bekende stoel. Toch gaan mensen met dementie hier niet op zitten. Deze stoel is te abstract. De chromen poten worden niet waargenomen. De stoel lijkt te zweven in de ruimte.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - gunstige stoel

Voorbeeld van een geschikte stoel

Een stoel van alle tijden, Comfortabel en bekend.