de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan - Plattegrond

‘’Ga eens stil zitten en
observeer een uur lang zonder
te oordelen …
Wat zie je dan gebeuren?’’

 
– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan - Voorbeeld

De Koning Creaties: QuickScan Brein Omgeving

Een QuickScan is een observatie van de woonomgeving door middel van een uitgebreide vragenlijst. Het is bovendien vaak een opstap om te kijken waar per ruimte eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Een QuickScan Brein Omgeving is bestemd voor woonzorgcentra waar mensen met dementie en andere vormen van hersenschade wonen.

De woonkamer, de kale gang, de sanitaire ruimten… het kan anders, maar hoe? 

Een kundige observator bezoekt uw locatie en observeert het gedrag van de bewoners in relatie tot de leefruimten. Dit geeft inzicht in ‘gunstige’’ en ‘ongunstige’ omgevingsfactoren, die oorzaak kunnen zijn van onrust en apathie.  

Op basis van de Brein Omgeving Methodiek™ wordt een onderbouwd en praktisch advies gegeven hoe de leefomgeving te verbeteren is.

CONTACT OVER DE QUICKSCAN
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan - Plattegrond

‘’Ga eens stil zitten en observeereen uur lang zonder te oordelen … Wat zie je dan gebeuren?’’

– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan - Voorbeeld

De Koning Creaties: Quick Scan Brein Omgeving

Een QuickScan is een observatie van de woonomgeving door middel van een uitgebreide vragenlijst. Het is bovendien vaak een opstap om te kijken waar per ruimte eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Een QuickScan Brein Omgeving is bestemd voor woonzorgcentra waar mensen met dementie en andere vormen van hersenschade wonen.

De woonkamer, de kale gang, de sanitaire ruimten… het kan anders, maar hoe? 

Een kundige observator bezoekt uw locatie en observeert het gedrag van de bewoners in relatie tot de leefruimten. Dit geeft inzicht in ‘gunstige’’ en ‘ongunstige’ omgevingsfactoren, die oorzaak kunnen zijn van onrust en apathie.  

Op basis van de Brein Omgeving Methodiek™ wordt een onderbouwd en praktisch advies gegeven hoe de leefomgeving te verbeteren is.

CONTACT OVER DE QUICK SCAN
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan - Plattegrond

‘’Ga eens stil zitten en observeereen uur lang zonder te oordelen … Wat zie je dan gebeuren?’’

– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan - Voorbeeld

De Koning Creaties: Quick Scan Brein Omgeving

Een QuickScan is een observatie van de woonomgeving door middel van een uitgebreide vragenlijst. Het is bovendien vaak een opstap om te kijken waar per ruimte eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Een QuickScan Brein Omgeving is bestemd voor woonzorgcentra waar mensen met dementie en andere vormen van hersenschade wonen.

De woonkamer, de kale gang, de sanitaire ruimten… het kan anders, maar hoe? 

Een kundige observator bezoekt uw locatie en observeert het gedrag van de bewoners in relatie tot de leefruimten. Dit geeft inzicht in ‘gunstige’’ en ‘ongunstige’ omgevingsfactoren, die oorzaak kunnen zijn van onrust en apathie.  

Op basis van de Brein Omgeving Methodiek™ wordt een onderbouwd en praktisch advies gegeven hoe de leefomgeving te verbeteren is.

CONTACT OVER DE QUICK SCAN
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - QuickScan