de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie - Angst en stresscentrum brein

“Waar ben ik? Ik wil naar
moeder! De amygdala slaat
onmiddellijk alarm als we in
gevaar zijn. Een voorspelbare
plattegrond vermindert
stress”.

 
– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie - Woongroep

De Koning Creaties: visie

De Koning Creaties werkt vanuit een totaalvisie op wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie. Dit noemen we Omgevingszorg. We zien de mens als één geheel in plaats van afzonderlijke onderdelen:  als er in één gebied een verstoring ontstaat heeft dit ook invloed op andere gebieden.

Door het toepassen van kennis uit de cognitieve neurowetenschappen, levert De Koning Creaties een bijdrage aan het bevorderen van de levenskwaliteit voor ouderen met ernstige hersenaandoeningen.

De Koning Creaties kijkt onder andere naar de volgende aspecten:

• Waarneming (perceptie): zien, horen, voelen, proeven en ruiken 
• Taal: spreken, luisteren, maar ook begrijpen 
• Motoriek: bewegen en bewegingspatronen
• 
Geheugen: het (selectief) kunnen onthouden van belangrijke dingen 
• Emotie: blij, boos of verdrietig zijn                                                                          
• Omgeving en gedrag:
emoties en gedrag en de invloed van de omgeving
• Plasticiteit: leren, of herstel na een hersenbeschadiging
• Netwerken van neuronen: verbindingen en samenwerking in het brein 
• Bewustzijn: van waarnemingen (weten), of van jezelf (weten dat jij het bent die weet)   
• Biografie: levensloop 

Wat doen we om dit te bereiken?

Sylvia ontwerpt, adviseert, geeft lezingen, cursussen en workshops over de relatie tussen omgeving en gedrag aan iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg. 

Zij levert met haar werk als omgevingsvormgever en adviseur, en als lid van BreinCollectief een bijdrage aan het verduurzamen van kennis uit de neurowetenschappen in wonen, welzijn en zorg. Dit met als doel nieuwe kennis, evaring en inzichten in te bedden in een totaalvisie.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie - Angst en stresscentrum brein

“Waar ben ik? Ik wil naar moeder! De amygdala slaat onmiddellijk alarm als we in gevaar zijn. Een voorspelbare plattegrond vermindert stress”.

– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie - Woongroep

De Koning Creaties: visie

De Koning Creaties werkt vanuit een totaalvisie op wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie. Dit noemen we Omgevingszorg. We zien de mens als één geheel in plaats van afzonderlijke onderdelen:  als er in één gebied een verstoring ontstaat heeft dit ook invloed op andere gebieden.

Door het toepassen van kennis uit de cognitieve neurowetenschappen, levert De Koning Creaties een bijdrage aan het bevorderen van de levenskwaliteit voor ouderen met ernstige hersenaandoeningen.

De Koning Creaties kijkt onder andere naar de volgende aspecten:

• Waarneming (perceptie): zien, horen, voelen, proeven en ruiken 
• Taal: spreken, luisteren, maar ook begrijpen 
• Motoriek: bewegen en bewegingspatronen
• 
Geheugen: het (selectief) kunnen onthouden van belangrijke dingen 
• Emotie: blij, boos of verdrietig zijn                                                                          
• Omgeving en gedrag:
emoties en gedrag en de invloed van de omgeving                              • Plasticiteit: leren, of herstel na een hersenbeschadiging
• Netwerken van neuronen: verbindingen en samenwerking in het brein 
• Bewustzijn: van waarnemingen (weten), of van jezelf (weten dat jij het bent die weet)   
• Biografie: levensloop 

Wat doen we om dit te bereiken?

Sylvia ontwerpt, adviseert, geeft lezingen, cursussen en workshops over de relatie tussen omgeving en gedrag aan iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg. 

Zij levert met haar werk als omgevingsvormgever en adviseur, en als lid van BreinCollectief een bijdrage aan het verduurzamen van kennis uit de neurowetenschappen in wonen, welzijn en zorg. Dit met als doel nieuwe kennis, evaring en inzichten in te bedden in een totaalvisie.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie - Angst en stresscentrum brein

“Waar ben ik? Ik wil naar moeder!
De amygdala slaat onmiddellijk alarm
als we in gevaar zijn. Een voorspelbare plattegrond vermindert stress”.

– De Koning Creaties –
de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie - Woongroep

De Koning Creaties: visie

De Koning Creaties werkt vanuit een totaalvisie op wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie. Dit noemen we Omgevingszorg. We zien de mens als één geheel in plaats van afzonderlijke onderdelen:  als er in één gebied een verstoring ontstaat heeft dit ook invloed op andere gebieden.

Door het toepassen van kennis uit de cognitieve neurowetenschappen, levert De Koning Creaties een bijdrage aan het bevorderen van de levenskwaliteit voor ouderen met ernstige hersenaandoeningen.

De Koning Creaties kijkt onder andere naar de volgende aspecten:

• Waarneming (perceptie): 
   zien, horen, voelen, proeven en ruiken 
• Taal: 
   spreken, luisteren, maar ook begrijpen 
• Motoriek: 
   bewegen en bewegingspatronen
• 
Geheugen: 
   het (selectief) kunnen onthouden van
   belangrijke dingen 
• Emotie: 
   blij, boos of verdrietig zijn                            
• Omgeving en gedrag:
  
emoties en gedrag en de invloed van de
   omgeving 
 • Plasticiteit: 
   leren, of herstel na een hersenbeschadiging
• Netwerken van neuronen: 
   verbindingen en samenwerking in het
   brein 
• Bewustzijn: 
   van waarnemingen (weten), of van jezelf
   (weten dat jij het bent die weet)   
• Biografie:
  
levensloop

Wat doen we om dit te bereiken?

Sylvia ontwerpt, adviseert, geeft lezingen, cursussen en workshops over de relatie tussen omgeving en gedrag aan iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg. 

Zij levert met haar werk als omgevingsvormgever en adviseur, en als lid van BreinCollectief een bijdrage aan het verduurzamen van kennis uit de neurowetenschappen in wonen, welzijn en zorg. Dit met als doel nieuwe kennis, evaring en inzichten in te bedden in een totaalvisie.

de Koning Creaties - omgevingsvormgevers - Visie